Miljöjurist Gunilla Sellberg med 31 års erfarenhet av miljöjuridik från näringslivet och kommunal verksamhet

Miljörättsliga fastighetsfrågor
Jord- och skogsbruk
Golfbanor
Vattenfrågor
Strandskydd
Fiskevårdsområden
Allemansrätt
Vindkraft
Avfallshantering

Jag hjälper till när du som privatperson eller näringsidkare och fastighetsägare

• Vill veta vad som gäller, dina rättigheter och skyldigheter
• Har fått ett föreläggande från kommun eller myndighet
• Önskar tillstånd

Jag leder dig genom hela processen, om det skulle behövas ända till mark- och miljööverdomstolen

Miljöjurist Gunilla Sellberg         Mobil:+46709278290     E-post:sellbergs@miljojuridik.se
Adress: Sjöstigen 4B, 18162 Lidingö, Sweden           http://www.miljojuridik.se